Serra - Experiència immobiliària

Gestió de comunitats

La teva comunitat estalviarà
des del primer dia

Tradicionalment, s’ha entès aquesta activitat d’administració, simplement com “cobrar, pagar i liquidar”, és a dir, com una tasca purament administrativa. La visió moderna que incorporem, va molt més enllà d’aquest concepte obsolet, perquè ens centrem en l'anticipació, detecció i resolució de les necessitats dels clients.

Som Gestors de Patrimonis Immobiliaris.

El nostre valor és rendibilitzar el patrimoni dels nostres clients.

Per això, els estalvis que generem, compensen els nostres honoraris: no som un cost, sinó una inversió.

Per realitzar aquesta tasca, ens posicionem com a directors en totes les actuacions i de tots els professionals que intervenen en elles: dirigim, coordinem i controlem, per garantir l’eficiència i la rendibilitat final.

 

Estalvi amb transparència

El nostre model de gestió, la incoporació de les noves tecnologies i la contractació centralitzada de productes i serveis ens permet garantir estalvi des de el primer dia.

Comunitat tamany reduït (menys 25 departaments)

Cas real

Per una comunitat de 12 veïns, aplicant el model de gestió Serra combinat amb la nostra central de compres i serveis, hem generat un estalvi del 25% en les quotes de cada veí.

Estalvi en la quota mensual per veí
Quota inicial 36€
Quota amb la gestió Serra 27€
Estalvi 9€
Estalvi total anual per la comunitat de propietaris i per cadascun dels veïns
Estalvi total anual comunitat (9€ x 12 mesos x 12 veins) 1.299€ (-25%)
Estalvi total anual per vei (9€ x12 mesos) 108€

 

El gràfic reflecteix un cas real i recull els estalvis generats en cadascuna de les partides que composen la quota mensual.

Comunitat tamany mitjà (menys 50 departaments)

Cas real

Per una comunitat de 50 veïns, aplicant el model de gestió Serra combinat amb la nostra central de compres i serveis, hem generat un estalvi del 26% en les quotes de cada veí.

Estalvi en la quota mensual per veí
Quota inicial 45€
Quota amb la gestió Serra 33€
Estalvi 12€
Estalvi total anual per la comunitat de propietaris i per cadascun dels veïns
Estalvi total anual comunitat (12€ x 12 mesos x 50 veins) 7.200€ (-26%)
Estalvi total anual per vei (12€ x12 mesos) 144€

 

El gràfic reflecteix un cas real i recull els estalvis generats en cadascuna de les partides que composen la quota mensual.

Comunitat tamany gran (més de 100 departaments)

Cas real

Aquest exemple correspon, bàsicament, a comunitats de propietaris que disposen de zones comunitàries amb jardins, piscines i zones comuns d'esbarjo, on la nostra gestió dels serveis i el control dels costos, ofereix estalvis encara més significatius

Per una comunitat de 110 veïns, aplicant el model de gestió Serra combinat amb la nostra central de compres i serveis, hem generat un estalvi del 27% en les quotes de cada veí.

Estalvi en la quota mensual per veí
Quota inicial 106€
Quota amb la gestió Serra 77€
Estalvi 29€
Estalvi total anual per la comunitat de propietaris i per cadascun dels veïns
Estalvi total anual comunitat (10€ x 12 mesos x 250 veins) 37.718€ (-27%)
Estalvi total anual per vei (10€ x12 mesos) 343€

 

El gràfic reflecteix un cas real i recull els estalvis generats en cadascuna de les partides que composen la quota mensual.

Parkings

Cas real

Per una parking de 240 places, aplicant el model de gestió Serra combinat amb la nostra central de compres i serveis, hem generat un estalvi del 27% en les quotes de cada veí.

Estalvi en la quota mensual per veí
Quota inicial 7€
Quota amb la gestió Serra 5€
Estalvi 2€
Estalvi total anual per la comunitat de propietaris i per cadascun dels veïns
Estalvi total anual comunitat (2€ x 12 mesos x 240 places) 5.760€ (-27%)
Estalvi total anual per vei (2€ x12 mesos) 24€

 

El gràfic reflecteix un cas real i recull els estalvis generats en cadascuna de les partides que composen la quota mensual

No ens podem permetre l’amateurisme

Per què cal un professional?

Serra

Sala de reunions - Oficines Pl. Soler i Carbonell

Oficines Vilanova i la Geltrú

Gestió patrimonial
Carrer Picapedrers, 2
Tel.: 93 814 17 51
Dill. - Div. 9-18h.
No tanquem al migdia
Gestió immobiliaria
Rambla Principal, 26
Tel.: 93 814 87 18
Dill. - Div. 9-14h. i 16-19h.

Oficina Vilafranca del Penedès

Gestió patrimonial immobiliaria
Carrer del Bolet, 4
Tel.: 93 891 55 91
Dill. - Div. 9-18 h.
No tanquem al migdia

Amb totes les garanties